مجموعه ها

مجموعه ها


[مجموعه کتابهای فارسی و عربی]

این بخش در طبقه دوم کتابخانه واقع شده است و به صورت قفسه بسته اداره می‌شود و کتابهای موجود را جهت مطالعه در محل و یا امانت در اختیار مراجعان قرار می‌دهد. این بخش دارای حدود 122827 عنوان کتاب فارسی و 5094عنوان کتاب عربی تا اذر ماه 1395 است، که هر یک در فضایی جدا از یکدیگر واقع شده اند. سیستم رده بندی مجموعه یادشده، دیویی است.

[  مجموعه کتابهای لاتین]

مجموعه کتابهای لاتین در طبقه دوم کتابخانه واقع شده است، بیش از 90674 عنوان کتاب لاتین را در بر می‌گیرد. این مجموعه جدا از از منابع فارسی و عربی قرار گرفته و به صورت قفسه بسته اداره می‌شود. نظام رده بندی کتابهای لاتین مانندکتابهای فارسی و عربی، دیویی است.

[مجموعه کتابهای مرجع]

منابع گردآوری شده در بخش مرجع در طبقه دوم کتابخانه قرار دارد و مجموعه‌ای بالغ بر 3931 عنوان کتاب فارسی، 220 عنوان کتاب عربی و 2193 عنوان کتاب لاتین، متشکل از دایره المعارف ها، واژه نامه ها، سرگذشتنامه‌ها کتابشناسی‌ها و .... را در بر می‌گیرد. کتابهای این مجموعه براساس نظام رده بندی دهدهی دیویی تنظیم شده و به صورت قفسه باز در دسترس مراجعان قرار دارد. کلمه "راهنما" یا "م" مندرج در عطف این دسته از کتابها برای کتب فارسی و R" " برای کتابهای لاتین، مرجع بودن آنها را مشخص می‌کند. اطلاعات و مشخصات کتابهای مرجع از طریق جستجوی رایانه‌ای قابل دستیابی است. کتابهای مرجع به امانت داده نمی شوند، و تنها در محل کتابخانه قابل استفاده اند.

[نشریات]

در بخش نشریات، 2184 عنوان نشریه فارسی و 1377 عنوان نشریه لاتین موجود است . مجموعه نشریات فارسی و لاتین با نظام الفبایی مرتب شده و در قفسه‌ها قرار گرفته اند. این بخش از دو قسمت "نشریات جاری" و "آرشیو" تشکیل شده است. در قسمت جاری روزنامه‌ها و مجلات جدید و در قسمت آرشیو، شماره‌های قدیمی (منابع گذشته نگر) حفظ و نگهداری شده و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

            نشریات امانت داده نمی شوند و تنها در محل کتابخانه می‌توان از این دسته از منابع استفاده نمود. تهیه کپی از مطلب یا مطالب مندرج در نشریات، مجاز می‌باشد. باید دقت داشت که بسیاری از مجلات اشتراکی دانشگاه شیراز در پایگاه ‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین نیز قابل دسترس هستند. با توجه به سرعت و سهولت جستجو در پایگاه های اطلاعاتی در مقایسه با نسخ چاپی نشریات، بهتر است کاربران گرامی نخست، پایگاه های اطلاعاتی را جستجو نمایند و در صورتی که مجله مورد نظر به صورت دیجیتالی موجود نباشد، به جستجوی مجلات چاپی بپردازند.

[پایان نامه ها]

این بخش در طبقه سوم کتابخانه واقع شده است و با در اختیار داشتن مجموعه‌ای بالغ بر 4142  عنوان پایان نامه به زبان های فارسی و عربی  و 640 عنوان پایان نامه به زبان انگلیسی تا اذر ماه 1395  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آماده پاسخگویی و تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی مراجعان است که همچنان در حال افزایش می باشد.

این مجموعه با سیستم دیویی تنظیم شده و مانند سایر منابع چاپی، قابل جستجو و بازیابی از طریق رایانه‌های ویژه جستجو می‌باشد. پایان نامه‌ها امانت داده نمی شوند. اما می توان تعداد محدودی از صفحات آن را کپی کرد.

[مجموعه پژوهشی]

مجموعه‌ای است متشکل از کتب نفیس، منحصر بفرد و با ویژگیهای خاص، که از سایر مجموعه‌ ها جدا شده و تنها جهت استفاده آن دسته از دانشجویان و مراجعانی که به تحقیق و پژوهش می‌پردازند، گردآوری و حفظ می‌شود. این دسته از کتابها که با نشانه "پژ" در آغاز شماره راهنمای کتب فارسی و CS" " برای آثار لاتین مشخص شده اند، امانت داده نمی شوند، اما همانند سایر منابع چاپی، می‌توان از آنها در محل استفاده نمود.

[نسخ خطی]

بخش نسخ خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز در سال 1382 با انتقال مجموعه اهدایی مرحوم شیخ عبدا لنبی امام به تعداد 1043 نسخه خطی، 417 نسخه چاپ سربی و 735 نسخه چاپ سنگی  از کتابخانه علامه طباطبایی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز ایجاد گردید. سپس مجموعه اهدایی آقای نویدگویی، ناشر نامدار استان فارس شامل344 عنوان کتاب چاپ سنگی و سربی، به علاوه مجموعه کتب چاپ سنگی و سربی قدیمی از مجموعه آسیایی و اهدائی صادق چوبک، به آن افزوده شده است.

طرح دیجیتالی سازی و سازماندهی این مجموعه از تیر ماه ١٣٩١  آغاز شده است. بهره گیری از این مجموعه پس از طی مراحل فهرست نویسی و آماده سازی و مرمت آغاز خواهد شد و کاربران می‌توانند با ارائه درخواست از نسخه دیجیتالی شده این آثار استفاده نمایند

[مجموعه حقوق]

این مجموعه که از سال   شروع به فعالیت نموده با بیش از    عنوان کتاب فارسی، لاتین، پایان نامه، نشریه، لوح فشرده و پرسشنامه می‌کوشد پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان و اساتید رشته‌های حقوق و گرایش‌های آن باشد.

            مراجعان در صورت نیاز به منابع یاد شده، می‌توانند از طریق جستجوی رایانه ای، کتابهای مورد نظر خود را جستجو نموده و پس از ارائه مشخصات آن به کتابدار مسئول، کتاب را دریافت کنند و در صورت لزوم، به امانت بگیرند.

[مجموعه جمعیت شناسی]

این مجموعه که از سال 1352 شروع به فعالیت نموده با 2439 عنوان کتاب فارسی و 2259 عنوان کتاب لاتین و همچنین مجموعه آرشیوی 120 عنوان نشریه لاتین و 120 عنوان نشریه فارسی می‌کوشد پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان و اساتید رشته‌های علوم اجتماعی و گرایش‌های آن باشد.

            مراجعان در صورت نیاز به منابع یاد شده، می‌توانند از طریق جستجوی رایانه ای، کتابهای مورد نظر خود را جستجو نموده و پس از ارائه مشخصات آن به کتابدار مسئول، کتاب را دریافت کنند و در صورت لزوم، به امانت بگیرند.

[  مجموعه‌های خاص - مجموعه ایران شناسی پروفسور پوپ ]

مجموعه‌پروفسورپوپ مشتمل بر 2782 عنوان کتاب و مجله فارسی و 8972 عنوان کتاب و نشریه لاتین در حوزه تاریخ، تمدن، هنر و باستان شناسی ایران می باشد که از سوی نویسنده ایران شناس و شرق شناس "پروفسور آرتور ایهام پوپ" به دانشگاه شیراز اهداء شده است.

   نظام رده بندی این مجموعه کنگره (LC ) است. مراجعان پس از جستجو و بازیابی منبع / منابع مورد نیاز و ارائه مشخصات آن به کتابدار مسئول بخش، می‌توانند کتابها را مطالعه کنند و یا به امانت بگیرند.

[  مجموعه‌های خاص - مجموعه سازمان ملل متحد ]

دانشگاه شیراز در اواخر دهه 60 میلادی به عنوان کتابخانه واسپاری سازمان ملل متحد انتخاب شده است و از آن زمان تا کنون، نسخه‌ای از انتشارات آن سازمان و یا تشکیلات وابسته به آن مانند یونسکو، سازمان بهداشت جهانی، سازمان خوارو بار و کشاورزی و یونیسف را دریافت می‌دارد، اکنون سازمان ملل اسناد خود را بیشتر به روش الکترونیکی بر روی سایت قرار می دهد

با فشاردادن کلید ctrl+کلیک بر ماوس (به طور همزمان) بر لینک http://documents.un.org/ و یا مراجعه به صفحه پایگاههای اطلاعاتی در سایت دانشگاه شیراز می‌توان به سهولت به کلیه انتشارات این سازمان که به زبان انگلیسی چاپ و منتشر می‌شوند، دست یافت.

[  مجموعه‌های خاص - مجموعه عباسپور ]

مجموعه‌ای است بالغ بر 3000 نسخه کتاب فارسی که از سوی آقای سید حسین عباسپور به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز اهداء شده است و زیر نظر ایشان حفظ و نگهداری می‌شود. حوزه موضوعی این مجموعه عمدتاً تاریخ و ادبیات معاصر ایران است. سیستم رده بندی این مجموعه دیویی است و منابع آن تنها در محل قابل استفاده بوده و امانت داده نمی شوند. منابع این مجموعه نیز از طریق رایانه‌های جستجو قابل بازیابی است.

[  مجموعه‌های خاص - مجموعه ادبیات کودک ]

این مجموعه پویا متشکل از کتابهای ویژه کودکان و نوجوانان است که زیر نظر مرکز مطالعات ادبیات کودک و با همکاری دانشکده علوم تربیتی، بخش ادبیات فارسی و کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز شکل گرفته است. این مجموعه نیز با سیستم رده بندی دیویی تنظیم شده و از طریق جستجوی رایانه‌ای قابل بازیابی است. منابع این مجموعه نیز به امانت داده نمی شوند. تنها در محل قابل استفاده اند. تعداد 4445 عنوان کتاب فارسی، محتوای این بخش را تشکیل می‌دهد

[ مجموعه های اهدایی ]

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز از آغاز تاسیس مورد توجه بزرگان، ادیبان، شاعران، اساتید دانشگاهی، دوستداران کتاب وفرهنگ دوستان داخل و خارج از شیراز و حتی کشور قرار داشته و به طور مرتب کتاب ها و نشریه های مختلف از یک جلد تا هزاران جلد به کتابخانه اهدا می شده است. برخی از این مجموعه های اهدایی بسیار ارزشمند و نفیس هستند.

در حافظه مکتوب کتابخانه نظیر این اسامی دیده می شود:

پروفسور اپهام پوپ، صادق چوبک، سید احمد حجتی، عباس تشکری، پروفسور منصور رستگار فسایی، دکتر پوریزدانپرست، دکتر مهربان، دکتر انوشیروانی، بابک پرتو، احمد دستوری، داریوش نویدگویی، دکتر ستارزاده، دکتر لهسایی زاده، مجموعه علامه طباطبایی، مجموعه شهید مطهری دانشکده علوم.

فهرستی همراه با شرح حال مختصر برخی از اهداکنندگان این مجموعه ها در ادامه می آید:

مجموعه ی اهدایی پروفسور اپهام پوپ

آرتور اپهام پوپ شرق شناس و باستان شناس آمریکایی تحصیلاتش را در دانشگاه «براون» به سال1906 با گواهینامه کارشناسی ارشد علوم انسانی به پایان رسانید. وی از سال1907 تا 1908 در دانشگاه کوزل به مطالعه پرداخت و از 1909 تا 1911 در دانشگاه هاروارد به تکمیل مطالعات خود در رشته باستان‌شناسی و معماری مبادرت نمود. از سال 1911 تا 1917 با سمت دانشیار در دانشگاه کالیفرنیا به تدریس پرداخت و از آن زمان، به مطالعه و نشر مقالات علمی خود درباره هنر و باستان‌شناسی ایران همت گماشت. پروفسورپوپ ازسال  1925 میلادی به بعد، به‌عنوان مشاور افتخاری هنرهای ایرانی در خدمت دولت ایران فعالیت می‌کرد. وی نخستین بار گزارشی مفصل از هنر و تاریخ هنر ایران را به جهان غرب معرفی نمود. این گزارش در سال 1938م. با یک اثر 6 جلدی به نام (A Survey of Persia Art) توالی یافت که تا به امروز از مفصل ترین بررسی های آثار تاریخ هنر ایران به شمار می آید.

   پروفسور پوپ در درحالی‌که ریاست افتخاری «موسسه آسیا» در شیراز را به‌عهده داشت، درگذشت. جنازه‌ وی با  احترام به اصفهان منتقل گردید و به خاک سپرده شد.

      

 

آرتور اپهام پوپ

 • Arthur Upham Pope)

 • سال1881م./1260ش.

شهر فوئینکس ایالت روآیلند امریکا

 • باستان شناسی و معماری

فعالیت ها: شرق شناس و کارشناس هنر ایرانی

مشاور هنری افتخاری دولت ایران

استاد افتخاری دانشگاه تهران

رئیس موسسه آسیایی

 • سال1969.م (هشتم شهریور1348)

هشتاد و هشت سالگی

شیراز، ایران

 • حاشیه زاینده رود اصفهان
 • برتا لوئیز کلارک

فیلیس اکرمن

آثار: مقدمه ای بر هنر ایران، شاهکارهای هنر ایران،

نظری بر هنر ایران از گذشته تاکنون

مجموعه اهدایی صادق چوبک

صادق چوبک، فرزند آقا محمد اسماعیل (بازرگان) و رقیه سلطان در در بوشهر متولد شد. تا مقطع سوم ابتدایی در بوشهر درس خواند. در سال 1303 به بیماری مالاریا مبتلا شد و برای معالجه به شیراز نقل مکان کرد. در شیراز به تحصیل ادامه داد. نخستین مقاله‌ی چوبک در سال 1310 در روزنامه‌ی محلی «بیان حقیقت» منتشر شد. در سال 1316 موفق به اخذ دیپلم از کالج امریکایی تهران گشت. در سال 1324 نخستین کتاب او با نام «خیمه‌شب‌بازی» که 11 داستان کوتاه بود منتشر شد. در سال 1342 رمان «تنگسیر» را منتشر کرد. در سال 1345 رمان «سنگ صبور» را که به زادگاه‌اش –بوشهر- تقدیم کرده بود، منتشر کرد. چوبک در 1353 خود را بازنشسته کرد  و پس از مدتی راهی انگلستان و سپس آمریکا شد. در این دوران چوبک بینایی‌اش را از دست داد. سرانجام صادق چوبک درآمریکا درگذشت.

حدود سال 1368 یک مجموعه 6000 تایی از منابع فارسی و لاتین که بیشتر آن ها کتاب و تعدادی  نشریه بود به علاوه تعداد محدود نسخ چاپ سنگی و سربی، از خارج از کشور با نظارت شخص ایشان بدون هیچ گونه شرط خاصی به کتابخانه اهدا شد و پس از ممهور شدن به نام صادق چوبک وارد مجموعه گردید.

صادق چوبک

 • 12 تیر ماه سال 1295ش.

شهر بوشهر

 • دیپلم کالج آمریکایی تهران

فعالیت ها: کارمند وزارت فرهنگ

کارمند وزارت دارایی

 •  
 •  
 • 12 ژوئیه ی 1998  (سیزده تیر1377)

هشتاد و دو سالگی

 •  
 • قدسی خانم

آثار: مجموعه داستان های کوتاه، ترجمه رمان ها  

مجموعه اهدایی عباسپور

سید حسین عباسپور متولد سال 1318 ش. در شیراز است. پس از اتمام تحصیلات خود، تصدی ریاست دفترخانه اسناد رسمی را بر عهده گرفت.

آقای عباسپور عمده تلاش خود را بر انجام اعمال نیکوکارانه و اعتلای فرهنگ اصیل پارسی متمرکز کرد و در همین راستا بیش از 1200 جلد از کتاب های نفیس کتابخانه شخصی خودش را در سال 1374 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز اهدا نمود. سپس با خریدهای دیگر در تجهیز و غنای آن کوشش کرد.

این مجموعه در زمینه ادبیات معاصر ایران و جهان، ادبیات تطبیقی  و نقد ادبی معاصر تقویت گردید. در حال حاضر حدود سه هزار جلد کتاب ارزشمند را در خود جای داده است.

سید حسین عباسپور

 • 1318ش.   شهر شیراز

فعالیت ها: ریاست دفتر خانه اسناد رسمی، پژوهشگر

 آثار: مجموعه اشعار  

نسخ خطی و چاپ سربی نویدگویی

آقای داریوش نویدگویی ناشر نامدار شیرازی در سال 1379 تعداد 104 کتاب نسخه خطی و چاپ سنگی را به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز اهدا کرد.

داریوش نویدگویی

کتابخانه علامه طباطبایی

مجموعه کتابخانه علامه طباطبایی از سال 1382 در حوزه علوم انسانی در پی انحلال این کتابخانه به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز انتقال یافت. این مجموعه حدوداًً 6000 هزارتایی در سال 1385 و در زمان مدیریت دکتر انوشیروانی سازماندهی شد.

منصور رستگار فسایی

منصور رستگار فسایی در شهرستان فسا از توابع فارس چشم به دنیا گشود. تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود گذراند و در سال 1337 به دوره ی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز وارد شد. ادامه تحصیلات خود را در دانشگاه تهران پی گرفت و در تاریخ 1349 موفق به اخذ درجه ی دکتری شد. از سال 1349 در دانشگاه شیراز به تدریس اشتغال یافت و در سال 1385 بازنشته شد. وی سابقه ی تدریس در دانشگاه های معتبری چون کمبریج، هاروارد، پنسیلوانیا، برازیلیا و دولتی مسکو را در کارنامه علمی خود دارد.

در سال 1383 این چهره ماندگار عرصه ادبیات فارسی 2000 جلد کتاب و حدود 3000 نسخه مجلات علمی، ادبی به کتابخانه میرزای شیرازی اهدا نمود. 

منصور رستگار فسایی

 • 6 بهمن ماه سال 1317ش.

شهر فسا، فارس

 • دکتری ادبیات فارسی

فعالیت ها: پژوهشگر، مصحح، استاد دانشگاه

چهره ماندگار ادبیات فارسی

برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی

 • هما تدین

آثار: مصححات، پیکرگردانی در اساطیر، 21 گفتار درباره ی شاهنامه و فردوسی  و ...

مجموعه حجتی

آقای سید احمد حجتی شاعر توانای شیرازی مجموعه شخصی خود را که شامل کتاب های ادبی، فلسفی، و سفرنامه بود در سال 1388 (زمان مدیریت دکتر حیاتی) به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز اهدا کرد. این مجموعه شامل 1447 عنوان کتاب فارسی و نشریه است.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار

اطلاعیه دسترسی به مجموعه B پایگاه CNKI و راهنمای استفاده
اطلاعیه دسترسی به مجموعه B پایگاه CNKI و راهنمای استفاده
باسمه تعالی قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان گرامی به دنبال برقراری دوره آزمایشی استفاده از پایگاه اطلاعاتی خارجی CNKI کشور چین به اطلاع می­رساند، این دسترسی آزمایشی گسترش یافته و علاوه بر منابع مجموعه F این پایگاه که قبلاً...
پیام تسلیت مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز در پی شهادت رئیس جمهوری ایران و هیأت‌همراه
پیام تسلیت مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز در پی شهادت رئیس جمهوری ایران و هیأت‌همراه
*إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ* مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد شهادت آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه را خدمت مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و جامعه دانشگاهی به ویژه دانشگاهیان دانشگاه شیراز...
اطلاعیه دسترسی به پایگاههای CNKI و راهنمای استفاده
اطلاعیه دسترسی به پایگاههای CNKI و راهنمای استفاده
باسمه تعالی قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان گرامی با پیگیری‌های انجام شده و تلاش‌های صورت گرفته توسط شورای تأمین منابع علمی وزارت عتف به منظور ایجاد دسترسی‌های رسمی به پایگاه‌های اطلاعات علمی خارجی، دسترسی آزمایشی سه ماهه بر...
اطلاعیه تهیه و تأمین منابع اطلاعات علمی الکترونیکی لاتین
اطلاعیه تهیه و تأمین منابع اطلاعات علمی الکترونیکی لاتین
اعضاء محترم هیأت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه می­توانند DOI و یا لینک مقالات، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های لاتین مورد نیاز خود را به نشانی ایمیل رابط کتابخانه مربوطه ارسال نموده و نسخه الکترونیک آن را در اسرع وقت دریافت نمایند. برای دریافت اطلاعات...
دسترسی به فایل پی دی اف مقالات و کتابهای الکترونیکی
دسترسی به فایل پی دی اف مقالات و کتابهای الکترونیکی
جهت دسترسی به فایل "پی دی اف" مقالات و یا کتابهای الکترونیکی لاتین مورد نیاز خود، لینک یا DOI منبع مورد نظر با به نشانی زیر ارسال فرمائید. Email: tariyana20@gmail.com Phone number: 36134344