نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان نامه

پایان نامه


بخش پایان نامه ها در طبقه سوم کتابخانه قرار دارد و با داشتن مجموعه‌ای بالغ بر 8500 عنوان پایان نامه به زبان های فارسی و عربی  و 1400 عنوان پایان نامه به زبان انگلیسی  (رشته های ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی ) تا شهریور1401 درمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آماده پاسخگویی و تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی مراجعان است. این مجموعه با سیستم دیویی تنظیم شده است  و مانند سایر منابع چاپی، قابل جستجو و بازیابی از طریق رایانه‌های ویژه جستجو می‌باشد.

 

برای استفاده از بخش پایان نامه ها توجه به نکات زیر الزامی می باشد:

 

-    هنگام استفاده از بخش پایان نامه ها، به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی می باشد.

-    دانشجویان سایر دانشگاه ها (پیام نور، آزاد،...) موظف به دریافت برگه استفاده روزانه می باشند.

-    پایان نامه‌ها امانت داده نمی شوند.

-    بردن پایان نامه ها به سایر نقاط کتابخانه ممنوع می باشد.

-    عکسبرداری از پایان نامه ها ممنوع می باشد.

-    از هر پایان نامه حداکثر تا 20 صفحه می توان کپی گرفت.

-     ۲۵ صفحه اول پایان نامه ها  در برنامه آذرسا، به آدرس https://azarsa.shirazu.ac.ir  قابل دسترسی است

-    هر دانشجو به طور هم زمان فقط از دو پایان نامه می تواند استفاده کند و در طول یک روز حداکثر می توان از چهار پایان نامه استفاده نمود.

 -   پایان نامه های دانشگاه شیراز از آذرماه سال ۱۳۹۸ ، مرکزی شده اند و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری  این دانشگاه موظف هستند، یک نسخه از پایان نامه خود را به کتابخانه مرکزی تحویل دهند