بخش اسناد

معرفی

دانشگاه شیراز نیز به عنوان یک سازمان بزرگ آکادمیک با سابقه تاریخی غنی و قدیمی؛ در شهر مذهبی، تاریخی و فرهنگی شیراز؛ دارای هویتی مستقل، قوی و ماندگار است و در این راستا و در طول زمان؛ اسناد و مدارک زیادی به اشکال مختلف در آن تولید، خریداری و نگهداری شده است. با توجه به موقعیت و نقش مهم دانشگاه شیراز؛ همت والایی لازم است تا هویت اصلی دانشگاه با ساماندهی اسناد ارزشمند آن؛ تقویت شده و در اختیار علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر دنیا قرار گیرد.

در این راستا مرکز اسناد کتابخانه مرکزی در حال راه اندازی می‌باشد و همکاران متخصص در این مجموعه در تلاشند تا فرآیند تشخیص و تعیین هویت اسناد موجود، مرمت و ورود اطلاعات و ثبت این منابع با سرعت انجام شده و در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار گیرد.

در حال حاضر این بخش از نظر فیزیکی در طبقه سوم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز قرار دارد.

 

اهداف و وظایف

 

بازسازی و مرمت اسناد موجود

دیجیتال سازی و تهیه نسخه الکترونیکی از اسناد

فهرست نویسی و مستند سازی

ارائه و نمایش اسناد ارزشمند موجود در این مرکز

توسعه پژوهش حول محور اسناد موجود

 

تعداد و نوع منابع

 با توجه به اینکه منابع موجود همزمان در حال شناسایی و ورود اطلاعات هستند، در حال حاضر آمار دقیقی از منابع قابل استفاده وجود ندارد.

 

عکس چاپی (در قطعات مختلف)

لوح فشرده (سی دی)

صفحات گرامافون

اسلاید و نگاتیو پژوهشگران و ایران شناسان بزرگ در ابعاد مختلف

نقشه های جغرافیایی

انواع نقشه ها

قاب عکس های مربوط به پروفسور پوپ

کتیبه های ایران باستان