پایگاه اطلاعاتی مجلات و منابع علمی لاتین

 

نام پایگاه

پوشش موضوعی

وضعیت دسترسی

ScienceDirect

همه موضوعات

دسترسی محدود

اشتراک تا سال2019

Official Document System

اسناد رسمی سازمان ملل متحد

اشتراک

 

نام پایگاه

پوشش موضوعی

وضعیت دسترسی

Scientific Research

علوم زیستی، اقتصاد و بازرگانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و اجتماعی

دسترسی آزاد

ACADEMIC JOURNAL

همه موضوعات

دسترسی آزاد

CORE

 

همه موضوعات

دسترسی آزاد

Oxford

همه موضوعات

دسترسی آزاد

edneeZ

همه موضوعات

دسترسی آزاد

IOP SCINCE

علوم فیزیک

دسترسی آزاد

PLOS

 

علوم پایه و پزشکی

دسترسی آزاد

                                 

Arxiv

فیزیک ، ریاضیات ، علوم کامپیوتر ، زیست شناسی کمی ، امور مالی کمی ، آمار ، مهندسی برق و علم سیستم ها و اقتصاد

 

دسترسی آزاد

KnowledgeE

 

همه موضوعات

دسترسی آزاد

ASHMOLEAN

موزه هنر و معماری دانشگاه آکسفورد

 

دسترسی آزاد

BioOne Complete

زیست شناسی و بیولوژی

 

فقط چکیده

AVMA

دامپزشکی

 

فقط چکیده

AAVMC

دامپزشکی

 

فقط چکیده

THIEME

دامپزشکی و زیست شناسی

 

فقط چکیده

ROYAL SOCIETY OF Chemistry

علوم شیمی

فقط چکیده

MetaPress

همه موضوعات

فقط چکیده

 

نام پایگاه

پوشش موضوعی

وضعیت دسترسی

Springer Link

همه موضوعات

عدم اشتراک

Taylor @ Francis Group

همه موضوعات

عدم اشتراک

Scopus

پایگاه استنادی همه موضوعات

 

عدم اشتراک

CAMBRIDGE

همه موضوعات

عدم اشتراک

OED Oxford English Dictionary

فرهنگ لغت

عدم اشتراک

Wiley Online Library

همه موضوعات

عدم اشتراک

ACS 

علوم شیمی

عدم اشتراک

Emerald

 

مدیریت، تجارت و بازاریابی، آموزش، علم اطلاعات و دانش شناسی

عدم اشتراک

IEEE

برق، تکنولوژی اطلاعات، الکترونیک، کامپیوتر و علوم وابسته

عدم اشتراک

SAGE JOURNAL

علوم انسانی و اجتماعی، علوم زیستی و زیست پزشکی، علوم سلامت

عدم اشتراک

JSTOR

علوم انسانی، اجتماعی و هنر

عدم اشتراک

Oxford Art Online

هنر و معماری

عدم اشتراک

CABI

 

علوم کشاورزی

عدم اشتراک