راهنمای ثبت پروپوزال و پایان نامه

 

راهنمای ثبت پروپوزال و پایان‌نامه در ایرانداک/ همانندجویی

                                        

تمامی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری موظف هستند بعد از دفاع خود از پایان‌نامه/ رساله خود، به سامانه ثبت پیشنهاده، پایان‌نامه/ رساله ایرانداک  sabt.irandoc.ac.ir به آدرس اینترنتی مراجعه نمایند و پایان‌نامه/رساله خود را در آن سامانه ثبت نمایند و کد رهگیری را از این سامانه دریافت نمایند.

 چنانچه در این مرحله با مشکلی مواجه شدید با کارشناسان تحصیلات تکمیلی، خانم زاهدی و خانم محمد نژاد ( 36134797 و 36134932)  تماس بگیرید.

تسویه نهایی منوط به بارگذاری صفحه امضا، فایل های چکیده، فایل WORD و PDF پایان نامه در اتوماسیون آموزشی و تایید فایل ها و کد رهگیری ایرانداک توسط کارشناسان تحصیلات تکمیلی و دریافت نسخه صحافی شده، بررسی و تایید نهایی کارشناس پایان نامه های کتابخانه مرکزی می باشد. ​

 

سامانه ایرانداک

با توجه به فرایند مصوب دانشگاه شیراز جهت ثبت" پروپوزال (پیشنهاده) " و " پایان‌نامه ارشد، رساله دکتری " در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک جهت صیانت از حقوق پدیدآوران، لازم است دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ابتدا تحصیل و شروع "پروپوزال (پیشنهاده) ارشد یا دکتری" خود  را بعد از تصویب توسط اساتید مربوطه، در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک ثبت نمایند و در پایان تحصیلی پس از جلسه دفاع نیز "پایان‌نامه ارشد، رساله دکتری " خود  را در سامانه ثبت نمایند..

 

کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ، در حال حاضر همانندجویی فقط برای پروپزوال  انجام می‌شود. بعد از تاییدیه گروه مربوطه نسبت به پروپوزال لازم است پروپوزال خود را در سامانه همانندجو، همانندجویی نمائید.

 

  کلیه دانشجویان محترم مقطع دکتری می­بایست مطابق با ابلاغیه دانشگاه، همانندجویی را برای پروپوزال و رساله خود انجام دهند.

 سامانه همانندجو

 راهنمای فرایند همانندجو دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

سوالات متداول درباره همانند جو

 

 بعد از طی این مرحله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مطابق با راهنمایی که به پیوست ارائه می‌گردد، لازم است پروپوزال و پایان نامه / رساله خود را در سامانه ملی ثبت پیشنهاده و پایان‌نامه‌ ثبت کنند و کد رهگیری را در اتوماسیون آموزشی ثبت نمایند.​

 

سامانه ملی ثبت رساله، پایان‌نامه، پیشنهاده

 

راهنمای ثبت پروپوزال

راهنمای ثبت پایان نامه