نشریات ادواری

در بخش نشریات، 2184 عنوان نشریه فارسی و 1377 عنوان نشریه لاتین موجود است . مجموعه نشریات فارسی و لاتین با نظام الفبایی مرتب شده و در قفسه‌ها قرار گرفته اند. این بخش از دو قسمت "نشریات جاری" و "آرشیو" تشکیل شده است. در قسمت جاری روزنامه‌ها و مجلات جدید و در قسمت آرشیو، شماره‌های قدیمی (منابع گذشته نگر) حفظ و نگهداری شده و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

 

 نشریات امانت داده نمی شوند و تنها در محل کتابخانه می‌توان از این دسته از منابع استفاده نمود. تهیه کپی از مطلب یا مطالب مندرج در نشریات، مجاز می‌باشد. باید دقت داشت که بسیاری از مجلات اشتراکی دانشگاه شیراز در پایگاه ‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین نیز قابل دسترس هستند. با توجه به سرعت و سهولت جستجو در پایگاه های اطلاعاتی در مقایسه با نسخ چاپی نشریات، بهتر است کاربران گرامی نخست، پایگاه های اطلاعاتی را جستجو نمایند و در صورتی که مجله مورد نظر به صورت دیجیتالی موجود نباشد، به جستجوی مجلات چاپی بپردازند.