نشریات علمی پژوهشی دانشگاه

ردیف

عناوین مجلات دانشگاه شیراز

سردبیر

 

1

Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering

مجله علوم و فناوری ایران - تدارکات

دکتر ناصر طالب‌بیدختی

2

Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering

مجله علوم و فناوری ایران - شاخه مهندسی برق و الکترونیک

دکتر محمود کریمی

3

Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering

مجله علوم و فناوری ایران شاخه مهندسی مکانیک

دکترمحمد رحیم همتیان

4

Iranian Journal of Science and Technology A:Science

مجله علوم و فناوری ایران شاخه علوم

 

دکتر غلامحسین اسلام زاده

5

Molecular Biology Research Communications

مجله تحقیقات زیست‌شناسی مولکولی

دکتر مصطفی سعادت

6

Iranian Journal of Veterinary Research

مجله تحقیقات دامپزشکی ایران

دکتر عزیزاله خداکرم‌تفتی

7

Journal Of Teaching Language Skills

آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

دکتر رحمان صحراگرد

8

Persian literary studies

مجله پژوهش‌های ادبیات فارسی

دکتر فریده پورگیو

 

9

Iranian Journal of Economic Studies

مطالعات اقتصادی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

دکتر علی‌حسین صمدی

10

Iran Agricultural Research

تحقیقات کشاورزی ایران

دکتر سیدعلی‌اکبر بهجت‌نیا

11

Iranian Journal of Materials Forming

مجله‌ی شکل‌دهی مواد

دکتر رامین ابراهیمی

12

مجله دراسات فی التعلیم اللغه العربیه و تعلمها

دکتر یوسف نظری

13

مجله زبانشناسی گویش‌های ایرانی

دکتر جلال رحیمیان

14

مجله شعر پژوهی

دکتر محمد حسین کرمی

15

مجله پیشرفت­های حسابداری

دکتر محمد نمازی

16

مجله مطالعات ادبیات کودک

دکتر سعید حسام‌پور

17

پژوهش‌های برنامه‌ریزی درسی

دکتر رحمت الله مرزوقی

18

مجله مطالعات آموزش و یادگیری

دکتر راضیه شیخ الاسلامی

19

فصلنامه اندیشه دینی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دکتر قاسم کاکایی

20

مجله مطالعات حقوقی

دکتر محمد امامی