نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش های کتابخانه هنر و معماری

بخش های کتابخانه هنر و معماری


بخش های کتابخانه

1. امانت: در این بخش کتابهای فارسی و لاتین به صورت قفسه ی باز در دسترس مراجعه کنندگان می باشد و  کلیه کتابها قابل امانت گرفتن می باشند.

2. نشریات و کتب مرجع: کلیه مدارک این بخش فقط در کتابخانه قابل استفاده می باشند و امانت داده نمیشوند.

3. پروژه های تحقیقاتی دوره کارشناسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد: این منابع در محل کتابخانه و در حد قانونی قابل کپی برداری می باشند.

4. بخش فهرست نویسی و آماده سازی: در این بخش کلیه خدمات فهرست نویسی و ورود اطلاعات کتابها و منابع در نرم افزار و همچنین آماده سازی منابع جهت ورود به  قفسه ها انجام می گردد.

 5بخش اطلاع رسانی:  با راه اندازی برنامه آذرسا به زودی کتابخانه قادر خواهد بود فایل الکترونیک برخی از کتاب و پایان نامه ها را جهت مطالعه در اختیار دانشجویان قرار دهد و در حال حاضر نیز این بخش پاسخگوی دانشجویان در جستجوی منابع الکترونیک فارسی و لاتین  از پایگاههای خارجی و داخلی می باشد.

6.سالن مطالعه کتابخانه