بخش کودک و نوجوان

کتابخانه‌ تخصصی کودک و نوجوان نخستین مجموعه دانشگاهی کشور در زمینه‌ ادبیات کودک و نوجوان است که بنا به پیشنهاد مرکز مطالعات ادبیات کودک و تصویب معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز تاسیس شده است.

این مجموعه پویا متشکل از کتابهای ویژه کودکان و نوجوانان و همچنین منابع پژوهشی در این زمینه موضوعی می باشد که زیر نظر مرکز مطالعات و با همکاری دانشکده علوم تربیتی، بخش ادبیات فارسی و کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز شکل گرفته است.

منابع این مجموعه  صرفا جهت پژوهش دانشجویان، اعضای هیات علمی و سایر پژوهشگران فعال در این حوزه گردآوری شده است.

حدود 12000 عنوان منبع فارسی و لاتین محتوای این بخش را تشکیل می‌دهد که همچنان در حال افزایش می باشد.