پایگاههای اطلاعاتی مجلات و منابع علمی فارسی


نام پایگاه

پوشش موضوعی

وضعیت دسترسی

مگ ایران

همه موضوعات

اشتراکی

نورمگز

 کلیه حوزه های  علوم انسانی و پژوهشهای  هنر

اشتراکی

سیویلیکا

همه موضوعات

اشتراکی

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام

همه موضوعات

اشتراکی

علم نت

همه موضوعات

 آزاد

پورتال همایش ها و سمینارهای دانشگاه شیراز

همه موضوعات

آزاد

دسترسی به همه  روزنامه های کشور

 همه موضوعات

  آزاد

سنا (سامانه نشریات ایران)

نشریات قدیمی فارسی

آزاد

نشریات فارسی کتابخانه دانشگاه بن آلمان 

نشریات قدیمی فارسی  

آزاد  

اس ای دی (SID)

همه موضوعات

آزاد

پورتال جامع علوم انسانی

کلیه حوزه های  علوم انسانی و پژوهشهای  هنر

آزاد

پایگاه نما

جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان

 آزاد

سامانه یکپارچه نشرالکترونیکی

همه موضوعات

آزاد

ایران کنفرانس

مرجع کنفرانس و همایش­های داخلی و خارجی

آزاد

پایگاه جامع قرآنی

الهیات، فقه و علوم قرآنی

آزاد

سامانه مجلات علمی دانشگاه تهران

همه موضوعات

آزاد