امانت

بخش امانت  یکی از فعال ترین بخش های کتابخانه به شمار می آید . مهمترین وظیفه این بخش امانت دادن کتابهای غیر مرجع است. کتابهای این بخش در دو قسمت مجزا (کتابهای فارسی، کتابهای لاتین) رده بندی شده اند. نظام رده بندی کتابهای موجود بر اساس رده بندی دیوئی که جوابگوی نیازهای دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و اساتید می باشد.

بخش امانت کتابخانه مرکزی دانشگاه با موجودی بیش از 126 هزار نسخه کتاب فارسی و بیش از 90 هزار نسخه کتاب لاتین، به بیش از 19 هزار عضو ارائه خدمات می دهد.