نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه کتابخانه منابع طبیعی داراب

تاریخچه کتابخانه منابع طبیعی داراب


کتابخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب در سال 1367به منظور ارتقاء و رفع نیازهای اساتید ،دانشجویان و محققان  در زمینه علوم کشاورزی  تاسیس گردید.

فضای فعلی کتابخانه حدود 520 متر مربع میباشد که مخزن اصلی و فضای کار کارمندان 250 متر مربع را در برگرفته است .و از بقیه فضا هم اکنون برای  دیگر مقاصد آموزشی استفاده می گردد.

تعداد کتب موجود هم اکنون حدود 11000نسخه اعم از فارسی و لاتین می باشد .

این کتابخانه آرشیوی غنی از ژورنالهای لاتین و فارسی  را دارا است.