نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات


مقررات امانت کتاب:

اعضای هیات علمی:           تعداد 20 کتاب     به مدت یک ترم

 دانشجویان مهندسی:          1. دکترا                       تعداد 10 کتاب     به مدت دو ماه

                                      2. کارشناسی ارشد         تعداد 8 کتاب     به مدت یک ماه

                                      3. کارشناسی                 تعداد 5 کتاب     به مدت دو هفته  

 دانشجویان سایر دانشکده ها:                               تعداد 3 کتاب     به مدت دو هفته

 کارمندان دانشگاه:                                               تعداد 3 کتاب     به مدت دو هفته

 

 • امکان جستجوی منابع در محل
 • امکان استفاده از منابع مرجع در محل یا امانت سالنی و ساعتی
 • امکان تمدید تلفنی از طریق تماس با شماره های 36133304 و 36133191
 • باز کردن فایل و ارائه کارت دانشجویی الزامی است.

مقررات پایان نامه ها:

 1. اعضاء دانشگاه شیراز
 • امکان استفاده از پایان نامه ها صرفاً در محل، جهت اساتید، دانشجویان دکترا و ارشد
 • امکان جستجو در محل
 • امکان کپی برداری، حداکثر تا 20 صفحه 
 1. مراجعین آزاد
 • دانشجویان دانشگاههای دولتی امکان یک روز استفاده بدون هزینه
 • دانشجویان دانشگاههای آزاد امکان یک روز استفاده با هزینه

 مقررات نشریات:

 • امکان استفاده در محل برای تمام دانشجویان در همه مقاطع
 • امکان جستجو در محل
 • امکان کپی برداری بدون محدودیت
 • دانشجویان دانشگاههای دولتی امکان یک روز استفاده بدون هزینه
 • دانشجویان دانشگاههای آزاد امکان یک روز استفاده با هزینه